Sushko, I. O., Y. V. Vistyzenko, A. V. Movchanyuk, R. V. Antypenko, і A. V. Serha. «Схема заміщення геофона для задач моделювання в SPICE пакетах». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 77, Червень 2019, с. 53-59, doi:10.20535/RADAP.2019.77.53-59.