Рома, О. М., Є. В. Пелешок, В. Д. Голь, і С. В. Василенко. «Аналіз завадозахищеності когерентної демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 79, Грудень 2019, с. 48-54, doi:10.20535/RADAP.2019.79.48-54.