Бочарніков, В. П., і С. В. Свєшніков. «Дослідження методу частотно-часового аналізу сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 79, Грудень 2019, с. 5-15, doi:10.20535/RADAP.2019.79.5-15.