Хвостівська, Л. В., Г. М. Осухівська, М. О. Хвостівський, Г. М. Шадріна, і І. Ю. Дедів. «Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 79, Грудень 2019, с. 78-84, doi:10.20535/RADAP.2019.79.78-84.