Літвінцев, С., і О. В. Захаров. «Метод розширення смуги загородження гребінчастих фільтрів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 79, Грудень 2019, с. 16-23, doi:10.20535/RADAP.2019.79.16-23.