Ільяшов, О. А., С. С. Трегубенко, О. В. Передрій, О. І. Волощенко, і Д. А. Бухал. «Алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 80, Березень 2020, с. 57-62, doi:10.20535/RADAP.2020.80.57-62.