Нагорнюк , О. А. « Методика автоматичного визначення параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 80, Березень 2020, с. 31-38, doi:10.20535/RADAP.2020.80.31-38.