Tkachuk, R. A., і O. P. Yanenko. «Автоматизована система для вимірювання та контролю параметрів офтальмологічних імплантатів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81, Червень 2020, с. 65-71, doi:10.20535/RADAP.2020.81.65-71.