Булашенко, А. В. . «Оцінка зв’язності D2D комунікацій у мережах 5G ». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81, Червень 2020, с. 21-29, doi:10.20535/RADAP.2020.81.21-29.