Бугайов, М. В. «Ітеративний метод виявлення радіосигналів на основі вирішуючих статистик». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81, Червень 2020, с. 11-20, doi:10.20535/RADAP.2020.81.11-20.