Кичак , В. М., І. В. Слободян, і В. Л. Вовк. «Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 80, Березень 2020, с. 79-84, doi:10.20535/RADAP.2020.80.79-84.