Дозорська , О. Ф., Є. Б. . Яворська, В. Г. Дозорський, Л. Є. . Дедів, і І. Ю. Дедів. «Метод виявлення ознак основного тону в структурі електроміографічних сигналів для задачі компенсації порушеної комунікативної функції людини». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81, Червень 2020, с. 56-64, doi:10.20535/RADAP.2020.81.56-64.