Nikolaenko , Y. E. ., Baranyuk О. V. ., A. Y. . Rachynskyi, D. V. . Pekur, і M. A. Myniailo. «Підвищення ефективності охолодження електронних теплонавантажених модулів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 81, Червень 2020, с. 47-55, doi:10.20535/RADAP.2020.81.47-55.