Бичковський, В., і О. Ханчопуло. «Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 45, 1, с. 66-70, doi:10.20535/RADAP.2011.45.66-70.