Бичковський, В., і Ю. Реутська. «Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 39, 1, с. 32-35, doi:10.20535/RADAP.2009.39.32-35.