Mrachkovskiy, O. D., A. A. Chasnyk, і Y. Y. Reutskaya. «Кореляційні властивості послідовностей Голда». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 46, 1, с. 65-71, doi:10.20535/RADAP.2011.46.65-71.