Бичковський, В., і С. Циганенко. «Оцінка ефективності інформа­ційно–керуючих систем». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 50, 1, с. 60-65, doi:10.20535/RADAP.2012.50.60-65.