Ільясова, Ю., і О. Шарпан. «Аналіз лінійних систем в області перетворень при не мінімальних різницевих рівняннях». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 35, Лютий 2007, с. 23-29, doi:10.20535/RADAP.2007.35.23-29.