Кухарчук, І. «Порівняльний аналіз вібровипромінювачів для захисту аудіоінформації». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 35, 1, с. 115-7, doi:10.20535/RADAP.2007.35.115-117.