Бичковський, В. «Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 44, Жовтень 2012, с. 54-57, doi:10.20535/RADAP.2011.44.54-57.