Барило, Г. І., Р. Л. Голяка, І. Н. Прудиус, і С. Є. Фабіровський. «Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 70 (Вересень 30, 2017): 30-36. дата звернення Серпень 12, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1422.