Semibalamut, K., S. Khamula, S. Zhuk, і S. Litvintsev. Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 74 (Вересень 30, 2018): 17-24. Accessed Червень 27, 2019. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1479.