Semibalamut, K. M., S. V. Khamula, S. Ya. Zhuk, і S. M. Litvintsev. «Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 74 (Вересень 30, 2018): 17-24. дата звернення Жовтень 18, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1479.