Popov, D. I. «Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 74 (Вересень 30, 2018): 44-50. дата звернення Жовтень 18, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1500.