Popov, D. Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 74 (Вересень 30, 2018): 44-50. Accessed Червень 27, 2019. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1500.