Kharchenko, O. I. «Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 74 (Вересень 30, 2018): 11-16. дата звернення Жовтень 18, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1509.