Rusyn, V. B., L. Pribylova, і D. -G. Dimitriu. «Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 75 (Грудень 30, 2018): 61-65. дата звернення Жовтень 18, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1511.