Rusyn, V., L. Pribylova, і D. Dimitriu. Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 75 (Грудень 30, 2018): 61-65. Accessed Червень 26, 2019. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1511.