Samila, A., O. Hres, V. Rusyn, H. Rozorinov, і O. Arkhiiereieva. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 76 (Березень 30, 2019): 37-43. Accessed Червень 18, 2019. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528.