Kozeruk, S. O., і O. V. Korzhyk. «Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 76 (Березень 30, 2019): 15-20. дата звернення Жовтень 20, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537.