Polikarovskykh, O. I., L. O. Kovtun, L. V. Karpova, I. V. Hula, і V. M. Melnychuk. «Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 76 (Березень 30, 2019): 21-28. дата звернення Жовтень 20, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538.