Polikarovskykh, O., L. Kovtun, L. Karpova, I. Hula, і V. Melnychuk. Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 76 (Березень 30, 2019): 21-28. Accessed Червень 18, 2019. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538.