Абдулов, Р. Н., і Х. Г. Асадов. «Питання підвищення завадостійкості GPS/INS навігаційних систем авіазасобів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 77 (Лютий 27, 2019): 42-46. дата звернення Грудень 14, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1547.