Barylo, G., O. Boyko, R. Holyaka, T. Marusenkova, I. Prudyus, і S. Fabirovskyy. Сигнальний перетворювач функцiонально Iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 76 (Березень 30, 2019): 63-71. Accessed Червень 26, 2019. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548.