Barylo, G. I., O. V. Boyko, R. L. Holyaka, T. A. Marusenkova, I. N. Prudyus, і S. E. Fabirovskyy. «Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 76 (Березень 30, 2019): 63-71. дата звернення Жовтень 18, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548.