Progonov, D. «Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWAR»D. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 76 (Березень 30, 2019): 72-76. Accessed Червень 27, 2019. //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553.