Progonov, D. O. «Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWARD». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 76 (Березень 30, 2019): 72-76. дата звернення Жовтень 18, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553.