Дубина, О. Ф., Т. М. Нікітчук, і І. Г. Коцюба. «Алгоритм вибору завадостійких кодів для роботи систем радіозв’язку в короткохвильовому діапазоні». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 77 (Червень 30, 2019): 47-52. дата звернення Липень 11, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1561.