Рома, О. М., Є. В. Пелешок, В. Д. Голь, і С. В. Василенко. «Аналіз завадозахищеності когерентної демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 79 (Грудень 6, 2019): 48-54. дата звернення Лютий 26, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1584.