Бочарніков, В. П., і С. В. Свєшніков. «Дослідження методу частотно-часового аналізу сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 79 (Грудень 6, 2019): 5-15. дата звернення Липень 2, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1590.