Хвостівська, Л. В., Г. М. Осухівська, М. О. Хвостівський, Г. М. Шадріна, і І. Ю. Дедів. «Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 79 (Грудень 30, 2019): 78-84. дата звернення Лютий 26, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1601.