Ільяшов, О. А., С. С. Трегубенко, О. В. Передрій, О. І. Волощенко, і Д. А. Бухал. «Алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 80 (Березень 30, 2020): 57-62. дата звернення Липень 2, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1610.