Нагорнюк , О. А. « Методика автоматичного визначення параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 80 (Березень 30, 2020): 31-38. дата звернення Липень 2, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1612.