Бугайов, М. В. «Ітеративний метод виявлення радіосигналів на основі вирішуючих статистик». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 81 (Червень 30, 2020): 11-20. дата звернення Серпень 12, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1621.