Кичак , В. М., І. В. Слободян, і В. Л. Вовк. «Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 80 (Березень 30, 2020): 79-84. дата звернення Липень 2, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1626.