Дозорська , О. Ф., Є. Б. Яворська, В. Г. Дозорський, Л. Є. Дедів, і І. Ю. Дедів. «Метод виявлення ознак основного тону в структурі електроміографічних сигналів для задачі компенсації порушеної комунікативної функції людини». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no. 81 (Червень 30, 2020): 56-64. дата звернення Серпень 12, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1629.