Mrachkovskiy, O. D., A. A. Chasnyk, і Yu. Yu. Reutskaya. «Кореляційні властивості послідовностей Голда». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 46 (1): 65-71. дата звернення Листопад 15, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/223.