Кухарчук, І.О. «Порівняльний аналіз вібровипромінювачів для захисту аудіоінформації». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 35 (1): 115-117. дата звернення Січень 18, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/325.