Бичковський, В.О. «Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 44 (Жовтень 11, 2012): 54-57. дата звернення Липень 2, 2020. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/34.