Реутська, Ю.Ю., і О.Я. Калюжний. «Можливості підвищення інформаційної швидкості в системах багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів СDMA на базі висотних телекомунікаційних платформ». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування0, no. 34 (1): 97-101. дата звернення Грудень 14, 2019. http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/383.