1.
Барило ГІ, Голяка РЛ, Прудиус ІН, Фабіровський СЄ. Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. [інтернет]. 30, Вересень 2017 [цит. за 12, Серпень 2020];0(70):30-6. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1422