1.
Samila AP, Hres OV, Rusyn VB, Rozorinov HM, Arkhiiereieva OH. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. [інтернет]. 30, Березень 2019 [цит. за 18, Жовтень 2019];0(76):37-3. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528