1.
Кичак ВМ, Слободян ІВ, Вовк ВЛ. Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. [інтернет]. 30, Березень 2020 [цит. за 02, Липень 2020];(80):79-4. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1626