1.
Бичковський В. Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. [інтернет]. 11, Жовтень 2012 [цит. за 11, Липень 2020];0(44):54-7. доступний у: http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/34