Пошук : S. Ya. Zhuk


 
Номер Назва
 
№ 66 (2016) Двоетапна каузальна фільтрація однорідного зображення при наявності корельованої завади Анотація
O. М. Liashuk, S. V. Khamula, S. Ya. Zhuk
 
№ 68 (2017) Об'єднання результатів одновимірної фільтрації однорідного зображення і корельованої завади при некаузальній обробці Анотація
O. M. Liashuk, S. Ya. Zhuk
 
№ 64 (2016) Двоступенева адаптивна компенсація активних шумових завад з ортогоналізацією сигналів частини компенсаційних каналів Анотація
S. Ya. Zhuk, K. M. Semibalamut
 
№ 65 (2016) Визначення вагових коефіцієнтів двохступеневого автокомпенсатору на основі LMS-алгоритму і кореляційних характеристик завад Анотація
S. Ya. Zhuk, K. M. Semibalamut
 
№ 69 (2017) Адаптивна фільтрація параметрів руху БПЛА за даними сенсорної мережі на основі вимірювання потужності сигналу Анотація
I. O. Tovkach, S. Ya. Zhuk
 
№ 66 (2016) Рекурентний алгоритм пасивної локації в сенсорної мережі на основі вимірювання потужності сигналу Анотація
I. O. Tovkach, S. Ya. Zhuk
 
№ 41 (2010) Двухетапна каузальна фільтрація цифрових напівтонових зображень Анотація
S. V. Vishnevyy, S. Ya. Zhuk
 
№ 63 (2015) Алгоритм двоетапної фільтрації багатоканальних зображень з внутрішньокадровою каузальною обробкою при наявності некорельованої завади Анотація
O. M. Liashuk, S. V. Vishnevyy, S. Ya. Zhuk
 
№ 71 (2017) Гомоморфна двоетапна фильтрація послідовності зображень при наявності корельованого спекл-шуму Анотація
O. M. Liashuk, S. V. Vishnevyy, S. Ya. Zhuk
 
№ 45 (2011) Інтерполяція на фіксованому інтервалі дискретнозначної послідовності з випадковою структурою Анотація  PDF
D. H. Ilyasova, S. Ya. Zhuk
 
№ 37 (2008) Точносні характеристики двохпозиційної радіолокаційної системи в декартовій системі координат Анотація
D. I. Docenko, S. Ya. Zhuk
 
№ 45 (2011) Об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при напівкаузальній та некаузальній обробці гаусовських однорідних зображень Анотація
S. V. Vishnevyy, S. Ya. Zhuk
 
№ 59 (2014) Адаптивний двухальтернативний алгоритм послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток Анотація
O. S. Neuimin, S. Ya. Zhuk
 
№ 36 (2008) Порівняльний аналіз алгоритмів адаптивного оцінювання параметрів радіоканалів зв’язку Анотація  PDF
O. O. Shpylka, S. Ya. Zhuk
 
№ 48 (2012) Усунення розбіжності розширеного калманівського фільтру для супроводу цілі за даними імпульсно-доплерівської РЛС Анотація
O. S. Neuimin, S. Ya. Zhuk
 
№ 51 (2012) Адаптивний алгоритм фільтрації параметрів руху цілі, що маневрує, за даними імпульсно-доплерівської РЛС Анотація
O. S. Neuimin, S. Ya. Zhuk
 
№ 61 (2015) Алгоритм адаптивного багатоальтернативного послідовного виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток і відкиданням невдалих гіпотез Анотація
O. S. Neuimin, S. I. Mieshkov, S. Ya. Zhuk
 
№ 40 (2010) Інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів Анотація  PDF
O. O. Shpylka, S. Ya. Zhuk
 
№ 46 (2011) Оптимальний алгоритм фільтрації мовних повідомлень при наявності опорного сигналу завади Анотація  PDF
A. N. Pavliuchenkova, S. Ya. Zhuk
 
№ 37 (2008) Безпошуковий алгоритм визначення кута нахилу зображень Анотація
O. M. Machnyev, S. Ya. Zhuk
 
№ 52 (2013) Некаузальна двоетапна фільтрація зображень при наявності спостережень із аномальними похибками Анотація
S. V. Vishnevyy, S. Ya. Zhuk, A. N. Pavliuchenkova
 
№ 34 (2007) Оптимальний алгоритм спільного оцінювання яскравості й зсуву двох зображень Анотація  PDF
O. M. Machnyev, S. Ya. Zhuk
 
№ 35 (2007) Адаптивна фільтрація мовних сигналів при наявності корельованих перешкод з випадковою зміною імовірнісних характеристик Анотація  PDF
M. O. Partala, S. Ya. Zhuk
 
№ 36 (2008) Оптимальна фільтрація мовних сигналів при наявності корельованих перешкод Анотація
M. O. Partala, S. Ya. Zhuk
 
№ 40 (2010) Алгоритм об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при обробці зображень Анотація  PDF
S. V. Vishnevyy, S. Ya. Zhuk
 
1 - 25 з 30 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо