[1]
Петренко, С.Ф., Омелян, А.В., Лисенко, О.М. and Антонюк, В.С. 2019. Research of concomitant shock-vibration noise of a piezoelectric motor in the mode of micro and nano speed. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 78 (Sep. 2019), 67-73. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.78.67-73.